Społeczność

Tworzymy wiele okazji do komunikacji i wymiany myśli,
żebyś mógł jak najszybciej porozumiewać się w języku, którego się uczysz.
Kreujemy miejsca spotkań naukowych i towarzyskich.
W ramach platformy e-learningowej nawiązujesz relacje
z pozostałymi uczestnikami, lektorami, native speakerami
poprzez zamknięte fora, chaty, grupy wsparcia.

Jeśli chcesz więcej:
wybierasz z kalendarza wydarzeń interesujące Cię webinary
czyli spotkania z ciekawymi ludźmi, dodatkowe konwersacje,
bierzesz udział w sesjach – learning by teaching (uczenie się przez nauczanie) dołączasz do tematycznych forów, by ćwiczyć wypowiedzi pisemne.

Zanurzamy Cię w języku i dajemy
bezterminowy dostęp do naszej społeczności uczących się!